Ministerstwo Zdrowia.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt dokumentu będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 18 lipca br.

Projekt dokumentu był ujęty w agendzie posiedzenia Komitetu w dniu 11 lipca br. Tekst projektu nie uległ zmianie.

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl