Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Informacja nt. planu działań zmierzających do dostosowania rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami do standardów Krajowych Ram Interoperacyjności.

Informacja nt. planu działań zmierzających do dostosowania rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami do standardów Krajowych Ram Interoperacyjności. 

Materiał będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia KRMC w dniu 11 lipca br.   

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl