Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z programem oraz informacją na temat proponowanych zmian w programie.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z programem oraz informacją na temat proponowanych zmian w programie.  .

Termin składania uwag:  10 lipca br. do godz. 10.00.

Projekt dokumentu będzie przedmiotem obrad posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 11 lipca br.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl