Ministerstwo Zdrowia.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia.  .

Termin składania uwag:  10 lipca br. do godz. 12.00.

Projekt dokumentu będzie przedmiotem obrad posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 11 lipca br.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl