Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych.  

W związku z uwagami zgłoszonymi do projektu rozporządzenia opiniowanego w trybie obiegowym projekt został włączony do porządku obrad KRMC w dniu 20 czerwca br.

Termin składania uwag upłynął w dniu 18 czerwca br.

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl