Informacje o funkcjonowaniu Rady Architektury IT

Rada Architektury IT (RA IT) została powołana Decyzją nr 11/2016 Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (KRMC) z dnia 27 października 2016r jako zespół zadaniowy przy KRMC. Aktualnie zespół składa się z 11 członków, w tym 4 członków czasowych powołanych na okres 6 miesięcy.

Rada ma za zadanie akceptować zmiany w Architekturze Informacyjnej Państwa, weryfikować koncepcje i opisy projektów informatycznych planowanych do realizacji w administracji publicznej. RA IT w założeniu będzie zajmować się tylko projektami, które mają być przekazywane do zaopiniowania przez KRMC.

Określono dwa tryby przedstawiania projektów do opiniowania Rady:
- wniosku o promesę architektoniczną w celu zweryfikowania koncepcji projektu,
- przedstawienia projektu do zaopiniowania przez KRMC celem wydania rekomendacji architektonicznej.

Przy wniosku o promesę architektoniczną wymagane będzie przesłanie prezentacji w dowolnej formie (bez szablonu), która adresuje temat architektury. Prezentacja powinna być przesłana na adres radaarchitektury@mc.gov.pl. Wydana promesa będzie obowiązywać 6 miesięcy.

Przy wniosku o rekomendację do KRMC wnioskujący przedstawi uzupełniony opis załozeń projektu informatycznego wraz z wypełnioną ankietą architektoniczną.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl