Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Funkcję Sekretarza Komitetu pełni Justyna Duszyńska, Zastępca Dyrektora Biura Analiz i Projektów Strategicznych w Ministerstwie Cyfryzacji (§ 3 ust. 2 zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji - M.P., poz. 379 z późń.zm.).

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl