Wiceprzewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Stanowisko Wiceprzewodniczącego Komitetu pełni Karol Okoński, podsekretraz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (§ 3 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji - M.P., poz. 379 z późn.zm.).

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl