Ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POPC a opinia KRMC

Uprzejmie informujemy, iż Centum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło w trybie konkursowym nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

  1. Konkurs dla działania 2.1 

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach: 

  • ​Pierwsza runda - od 30 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. 
  • Druga runda - od 16 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.
  1. Konkurs dla działania 2.2

Wnioski należy składać w terminie od 30 maja 2018 r. do 31 października 2018 r. 

  1. Konkurs dla działania 2.3.2

Wnioski należy składać w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 17 września 2018 r. 

Więcej informacji o naborach znajduje się na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z wymaganiami formalnymi konkursów, Wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez KRMC na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, przypominamy, iż stosownie do § 15a Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. poz. 379 z późń.zm.), Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku przez członka Komitetu, stosownie do zakresu swojej właściwości. W związku z tym, uprzejmie prosimy o uwzględnienie w harmonogramach prac etapu uzyskania pozytywnej opinii Komitetu.

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl