Informacja nt. funkcjonowania Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w okresie od kwietnia 2016 r. do grudnia 2017 r. - Aktualności - Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Nawigacja

Informacja nt. funkcjonowania Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w okresie od kwietnia 2016 r. do grudnia 2017 r.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji wspiera Rząd i Premiera w pracach związanych z realizacją projektów informatycznych na poziomie rządowym.
Od 2016 r. KRMC funkcjonuje w nowej formule. Dzięki temu Rada Ministrów zyskała narzędzie wpływu na sprawne prowadzenie projektów informatycznych, a w rezultacie efektywne gospodarowanie środkami publicznymi na informatyzację.
Wpływa to na zwiększenie:

  • komplementarności wdrażanych rozwiązań,
  • możliwości wymiany danych i informacji w ramach budowanych i modyfikowanych systemów i rejestrów publicznych (interoperacyjność),
  • dostępu do danych pozostających w zasobach systemu informacyjnego państwa. 

W ramach monitorowania projektów Komitet gromadzi także wiedzę o ryzykach i problemach w ich realizacji. Umożliwia to formułowanie rekomendacji w zakresie wprowadzania niezbędnych zmian do projektów.
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o funkcjonowaniu Komitetu od kwietnia 2016 r. do grudnia 2017 r. Dokument zawiera również wnioski z dotychczas zrealizowanych działań oraz postulaty zmian i usprawnień na przyszłość, które mają na celu podniesienie skuteczności Komitetu.

 

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl