Informacja o terminie składania raportów z postępu rzeczowo-finansowego za III kwartał 2017 r. pod obrady KRMC.

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji informuje, że stosownie do Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. poz. 379), podmiot realizujący projekt informatyczny przedkłada Komitetowi do 10. dnia po zakończeniu każdego kwartału raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego. 

Termin na przekazanie raportów za III kwartał 2017 r. upływa 10 października br. 

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 62
tel. 22 245 55 48
tel. 22 556 84 21
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl

Logowanie

Dostęp do zasobów serwisu

Po zalogowaniu możesz edytować/usunąć swoje dane i zmienić hasło.


»Przypomnij hasło