Strona znajduje się w archiwum.

Opiniowanie przez KRMC projektów przygotowywanych do naborów w ramach Działania 2.3 POPC

Uprzejmie informujemy, że projekty, dla których przygotowywane są wnioski konkursowe do naborów w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, skierowane do zaopiniowania przez KRMC, planowane są do rozpatrzenia przez Komitet na posiedzeniach w dniach 19 maja oraz 26 maja br. (w trakcie ustaleń jest kolejność rozpatrywania projektów).

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl