Informacja o terminie na składanie wniosków o zaopiniowanie przez KRMC projektów planowanych do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 POPC

W związku z ogłoszeniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Przewodniczący KRMC przypomina o obowiązku przedłożenia KRMC do zaopiniowania ww. projektów. Pozytywna ocena projektu wydana przez Komitet w postaci protokołu ustaleń jest jednym z kryteriów formalnych dla działania 2.3. POPC.

Komitet będzie wydawał opinie dot. ww. projektów w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o zaopiniowanie.

Niezbędne jest uwzględnienie w harmonogramie przygotowania projektów do naboru w ramach POPC etapu procedowania projektu w ramach KRMC i przekazywanie wniosków o zaopiniowanie projektów w terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie przez Komitet przed zakończeniem naboru.

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 62
tel. 22 245 55 48
tel. 22 556 84 21
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl

Logowanie

Dostęp do zasobów serwisu

Po zalogowaniu możesz edytować/usunąć swoje dane i zmienić hasło.


»Przypomnij hasło