Informacja o terminie na składanie wniosków o zaopiniowanie przez KRMC projektów planowanych do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 POPC

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji informuje, że wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 POPC (nauka i administracja), nie wydłuża terminu na kierowanie wniosków o zaopiniowanie przedmiotowych projektów przez KRMC. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wnioski o zaopiniowanie ww. projektów powinny zostać skierowane w terminie do 15.12.2016 r.

Wszystkie zgłoszone do tej pory projekty opiniowane są przez Komitet w terminie do 13.01.2017 r.

Projekty dotychczas niezgłoszone powinny zostać przekazane niezwłocznie, aby mogły zostać zaopiniowane przez członków KRMC w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 13.01.2017 r.).

Termin na składanie wniosków o zaopiniowanie przez KRMC projektów planowanych do dofinansowania w ramach Działania 2.1 i 2.2 POPC został wydłużony do 16.01.2017 r.

Informacja o terminie składania wniosków dla projektów planowanych do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” zostanie przekazana w osobnym komunikacie.

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 62
tel. 22 245 55 48
tel. 22 556 84 21
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl

Logowanie

Dostęp do zasobów serwisu

Po zalogowaniu możesz edytować/usunąć swoje dane i zmienić hasło.


»Przypomnij hasło