Informacja o wydłużeniu terminu na składanie wniosków o zaopiniowanie przez KRMC projektów planowanych do dofinansowania w ramach PO PC

W nawiązaniu do pism z dnia 25 października br. (znak: DI-WRP.002.13.2016) oraz z dnia 29 listopada br. (znak: BZPP-III.002.5.2016) w sprawie przekazywania wniosków o zaopiniowanie przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji projektów informatycznych planowanych do dofinansowania w ramach najbliższych konkursów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuję o wydłużeniu terminu na składanie wniosków do dnia 15 stycznia 2017 r. dla projektów planowanych do dofinansowania w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” oraz Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 62
tel. 22 245 55 48
tel. 22 556 84 21
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl

Logowanie

Dostęp do zasobów serwisu

Po zalogowaniu możesz edytować/usunąć swoje dane i zmienić hasło.


»Przypomnij hasło