Informacja o obowiązku uzyskania pozytywnej opinii KRMC dla projektów współfinansowanych w ramach PO PC

W związku z planowanymi naborami wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przypomina o obowiązku uzyskania pozytywnej opinii KRMC dla tych projektów.

Konieczność przedłożenia Komitetowi do zaopiniowania projektów informatycznych wynika z zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. poz. 379), zgodnie, z którym w przypadku projektu informatycznego współfinansowanego ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych, przed złożeniem do odpowiednich instytucji wniosku o dofinansowanie, należy skierować wniosek o zaopiniowanie projektu przez KRMC.

Wnioski o zaopiniowanie przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji projektów informatycznych planowanych do zgłoszenia w ramach najbliższych naborów wniosków o dofinansowanie do PO PC wraz z uzupełnionym opisem założeń projektu informatycznego, którego wzór dostępny jest na portalu KRMC, należy kierować do Sekretarza Komitetu, w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r. Załącznikiem do opisu założeń projektu powinien być protokół z publicznej prezentacji projektu.

Wniosek o zaopiniowanie projektu powinien być złożony przez właściwego ministra jako członka Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Dotyczy to również projektów planowanych do realizacji przez organy lub jednostki podległe danemu ministrowi albo przez niego nadzorowane. 

 

 

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 62
tel. 22 245 55 48
tel. 22 556 84 21
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl

Logowanie

Dostęp do zasobów serwisu

Po zalogowaniu możesz edytować/usunąć swoje dane i zmienić hasło.


»Przypomnij hasło