Dokument elektroniczny

Dane nadawców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
00-529 Warszawa
Wspólna 1/3

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Warszawa, 2015-11-10

Dane adresatów

Pan Jurand Drop, Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


Treść dokumentu

Szanowny Panie Ministrze,


w odpowiedzi na załączone pismo z dnia 5 listopada br. (DSI-WBC.004.5.2015), ws. stanowiska Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w odniesieniu do uwagi zgłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, potwierdzam że MNiSW nie zgłasza uwag do samej metodyki szacowania ryzyka, zauważając jej znaczący wpływ na budowanie wysokich standardów bezpieczeństwa w administracji publicznej, i tym samym rekomendując jej przyjęcie.

Jednocześnie podtrzymuję sygnał o charakterze ogólnym, że efektywne i skuteczne wdrażanie wszelkich ambitnych metodyk, czy obowiązujących już programów, strategii, standardów, dobrych praktyk i przepisów z obszaru cyfryzacji, wymaga opracowania w przyszłości mechanizmów lub programów, które zagwarantują odpowiednią liczbę i jakość kadry zajmującej się tą specyficzną i horyzontalną problematyką, zwłaszcza w kontekście bezprecedensowej migracji usług administracji publicznej do cyberprzestrzeni i znaczącego wzrostu zadań w tym obszarze.


                                                                  Z wyrazami szacunku
                                                               Prof. dr hab. Włodzisław Duch
                                                                  Podsekretarz Stanu
 

Załączniki:

 1. Odpowiedź na uwagi GIODO i MNiSW.(721109_619420).pdf

Podpisy elektroniczne

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2015-11-10T14:06:07.876Z
Podpis elektroniczny